Kølkær kirkegård

Kirkegården der er beliggende omkring Kølkær Kirke, er ualmindelig velholdt og velanlagt.

Det er et ønske fra menighedsråd og graver, at Kølkær Kirkegård skal fremstå som et smukt område, der indbyder til at gå en tur for at se de velholdte anlæg og de velplejede planter. Kirkegården skal være en smuk og værdig ramme for de slægtninge, venner og pårørende der ligger på kirkegården.

Besøg gravstederne på Kølkær Kirkegård

På grund af registerlovens bestemmelser, kan kun de gravsteder ses, hvor begravelsen er sket for mindst 10 år siden.

 

Takster for vedligeholdelse på kirkegården: Kirkegårdstakster 2019

 

Omlægning af Kølkær kirkegård:

 

Som følge af provstesyn ved Kølkær kirke, har det tidligere menighedsråd påbegyndt arbejdet med en omlægning af kirkegården.

Som man nok har bemærket, er gravstenene fjernet fra en del ubenyttede gravsteder. Nogle af stenene er flyttet til den nærliggende bøgeskov, hvor der kræves minimal pasning.

Kirkegården har haft besøg af kirkegårdskonsulent Mogens Bjørn Andersen, og på hans anbefalinger påtænker det nuværende menighedsråd at omlægge noget af kirkegården. Den planlagte omlægning går ud på, at udlægge større partier af de nedlagte gravsteder og tilhørende gange med græs. Man vil bevare de i brug værende gravsteder som de ligger i dag.

Når omlægningen er afsluttet i de pågældende afdelinger, er det tanken, at tilbyde plænebegravelser og urnenedsættelse i afdelingerne.

Det skal understreges, at ingen gravsteds ejere bliver berørt af omlægningen, alle fredninger respekteres.  

Der påtænkes at starte omlægningen i området hvor der sidst er plantet nye hække, som så kan flyttes til området der mangler at få skiftet hæk.

Vi håber, at I vil tage godt imod omlægningen, og vil bære over med at der til tider vil være lidt rodet på kirkegården. Man kan få yderligere oplysninger på kirkens hjemmeside og på graverkontoret.

 

Venlig hilsen Menighedsrådet