Menighedsrådets mødekalender 2021

Møderne afholdes i Præstegårdens konfirmandlokale.

Mødedatoer:

 

 

Januar 2021

 Onsdag den 20. kl. 19.00

 

Mødet er aflyst

 

Februar 2021

 Onsdag den 10. kl. 19.00

Marts 2021

 Onsdag den 10. kl. 19.00