Menighedsrådets mødekalender 2019

Møderne afholdes i Præstegårdens konfirmandlokale.

Mødedatoer:

 

 

Januar 2020

 

Onsdag den 22.

 

Februar 2020

 

Onsdag den 19.

 

Marts 2020

 

Onsdag den 11.