Menighedsrådets mødekalender 2020

Møderne afholdes i Præstegårdens konfirmandlokale.

Mødedatoer:

 

 

Juni 2020

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 24. kl. 19.00

August 2020

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 26. kl. 19.00