Menighedsrådets mødekalender 2020

Møderne afholdes i Præstegårdens konfirmandlokale.

Mødedatoer:

 

 

Marts 2020

 

Onsdag den 11.