Menighedsrådets mødekalender 2020

Møderne afholdes i Præstegårdens konfirmandlokale.

Mødedatoer:

 

 

August 2020:

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 26. kl. 19.00

 

September 2020:

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 23. kl. 19.00