Menighedsrådets mødekalender 2019

Møderne afholdes i Præstegårdens konfirmandlokale.

Mødedatoer: