Menighedsrådets mødekalender 2020

Møderne afholdes i Præstegårdens konfirmandlokale.

Mødedatoer:

 

 

Oktober 2020

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 28. kl. 19.00

 

November 2020

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 20. kl. 19.00