Besøgstjenesten i Kølkær sogn:

 

Kontaktperson: Sognepræst Poul Nygaard Kristensen 

Tlf.: 97 14 70 52 - Tlf.: 40 38 73 52 eller mail: pnk@km.dk

Kontakter skabes mellem besøgsværter og besøgsvenner.  

  

Besøgstjenesten: 

Trods det at vi bor i en by og et sogn, hvor der bindes bånd mellem folk i mange forskellige sammenhænge er her alligevel brug for, at vi drager omsorg for nogle, der er specielt udsatte. Det kan vi gøre på mange forskellige måder. Nogle er fysisk eller psykisk handicappede og har derfor svært ved at forlade deres hjem alene. Andre har mistet den, de delte liv sammen med og har derfor ikke længere så let ved at vedligeholde relationer til andre mennesker. Det kan resultere i ensomhed og brug for hjælp til at komme i kontakt med andre. Her er besøgsvennen en stor hjælp.

Vi prøver i besøgstjenesten at se på, hvilke interesser besøgsven og besøgsvært hver især har. Det betyder, at besøget kan blive til glæde og gavn for både besøgsvært og besøgsven. Udgangspunktet er, at der kommer en forbi en gang om ugen i en time, og det eneste, man skal, er at være sammen.

Det er vigtigt, at den gensidige respekt og ønsket om at være sammen er hovedformålet for besøgstjenesten. Alle kan blive besøgsvært! Men nogle har måske brug for en kærlig opfordring til at blive det. Det kan være svært at stå i en situation, hvor den ene af ens forældre bliver alene og savner et menneske at dele livets glæder og sorger med. Derfor er det ofte en god ide, hvis familien opfordrer til at man bliver besøgsvært.

Det er vigtigt for alle at vide, at når man er besøgsven, så kommer man i en andens hjem som frivillig. Og det kendetegner ethvert frivilligt arbejde, at det er ulønnet. Glæden over samværet bærer lønnen i sig selv!

Hvert år i november/december mødes alle besøgsværter og -venner i Kølkær Præstegård i konfirmandstuen til en hyggeeftermiddag. Det er også ambitionen at samle besøgsværter en gang om foråret til en uformel samtale om det at være besøgsvært.

Besøgsvennen skal være en, der kan komme med glæde til en der gerne vil åbne sit hjem for en anden, og samtidig skal der herske en stor del af fortrolighed omkring det, der bliver talt om.

Hvis du gerne vil være besøgsvært eller kender en, som ville have glæde af at få besøg, er du altid velkommen til at henvende dig til sognepræsten.

Kunne du tænke dig at blive besøgsven, må du også gerne henvende dig.