Skt. Hansfest på Torvet 2018 - Foto: Nina Moesgaard