Du er her: 
søndag20sep2020

Høstgudstjeneste i Kølkær Kirke

søndag20sep2020 kl. 10:00 - 11:00

15. s. e. trinitatis

Prædikant: Poul Nygaard Kristensen

 

15. søndag efter trinitatis:Høstgudstjeneste

 

Præludium

Indgangsbøn

Salme: 402: Den signede dag medfryd vi ser

Hilsen - Svar: Og Herren være med dig

Kollekt med korsvar

Læsning: Sl 73,23-28

Salme: 728 Du gav mig, o Herre, en lod af din jord

Læsning: ApG 8,26-39

Trosbekendelsen (synges)

Salme: 680: Jesus kom dog nær tilmig

Evangelielæsning (Gud være lovet…): Luk 10,38-42

Prædiken

Kirkebøn

Meddelelser

Apostolsk velsignelse

Salme: 730: Vi pløjed' og vi så'de(herunder: offergang)

Nadver efter ritual C

Efter indstiftelsesordene synges: 440:O Guds lam uskyldig

Efter bortsendelsesordene synges et nadververs: 208: Skriv dig, Jesus, på mit hjerte

Kollekt med korsvar

Velsignelse + 3 x Amen

Salme: 729: Nu falmer skoven trindt om land

Udgangsbøn

Postludium